બ્રહ્માંડમાં મળી આવી બીજી પૃથ્વી

ધરતીથી 39 મિલિયન પ્રકાશ વર્ષો દુર બિગ બેંગ પછી બ્રહ્માંડનો સૌથી મોટો વિસ્ફોટ મળ્યો છે. ખગોળશાસ્ત્રીઓએ પુણેમાં ભારતના વિશાળ મીટરવેવ રેડિયો ટેલિસ્કોપ, નાસાના ચંદ્ર એક્સ-રે ઓબ્ઝર્વેટરી અને યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીના રેડિયો ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને આ શોધી કાઢયું છે. આ વિસ્ફોટ ઓફીયુકસ ગેલેક્સી ક્લસ્ટરમાં થયો છે. તેમજ નાસાના કેપ્લર સેટેલાઇટે એક પૃથ્વી જેવું વસવાટ માટે યોગ્ય ગ્રહ શોધી કાઢ્યો છે.

Related posts

Leave a Comment